Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.,IČ:05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.zucakufry.cz, který provozuje ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147 se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00 (dále jen Prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen Kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

 • A. Prodávající - Prodávajícím je ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00.
 • B. Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3A. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech (na eshopu uvedena dostupnost "skladem") zboží expedujeme nejpozději následující pracovní den od závazného objednání. Pokud  není zboží možné v tomto termínu expedovat, kontaktujeme Kupujícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od závazného objednání a informujeme jej o termínu dodání.

INFORMACE O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU - Pokud je v okamžiku objednání u Vámi vybraného zboží uvedena dostupnost "na objednávku", tak předpokládáme, že bude zboží naskladněno do sedmi (7) pracovních dní. V tomto případě Vás budeme informovat ohledně termínu naskladnění jen pokud to uvedete v poznámce u objednávky. Pokud naskladnění do sedmi (7) pracovních dní nebude možné budeme Vás do dvou (2) pracovních dní kontaktovat ohledně možného termínu naskladnění automaticky.

ROZDĚLENÍ ZÁSILKY - Pokud si přejete zásilku rozdělit, bude u všech částí objednávky účtována doprava, jako u samostatných objednávek.

Jako potvrzení objednávky slouží informace o odeslání zásilky přepravní službou ze serveru přepravní služby. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3B. Doprava

Kupující akceptuje možné následující druhy dopravy:

 • Česká pošta - balík do ruky
 • Přepravní služba PPL
 • Osobní odběr PPL Parcelshop
 • Přepravní služba DPD
 • Osobní odběr DPD Pickup
 • Osobní odběr Zásilkovna
 • Přepravní služba GLS
 • Osobní odběr GLS Parcelshop

UPOZORNĚNÍ: Pokud si v rámci Zásilkovny vyberete vyzvednutí v Z-BOXu, tak je nutné vědět, že Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jakmile řidič doručí zásilku do Z-BOXu, obdrží zákazník informační e-mail, SMS zprávu a notifikaci do aplikace Zásilkovna. V této chvíli je možné si zásilku vyzvednout. K obsluze musíte mít na chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci Zásilkovna a zapnuté Bluetooth. Při příchodu k Z-BOXu se aplikace pomocí Bluetooth sama automaticky spáruje a otevře schránku s danou zásilkou. Za doručení zásilky se platí online, včetně platby na dobírku.

 • Osobní odběr
 • Online doprava - emailem (vztahuje se pouze na dárkové poukazy a je zdarma) 

(dostupné možnosti včetně cen se zobrazí v košíku při vytváření objednávky)

 

Osobní odběr na adrese ABR ASAP Service s.r.o., K Dálnici 334, 251 01 Světice pouze po předchozí domluvě.

3C. Platba

Kupující akceptuje možné následující druhy platby:

 • Hotově
 • Dobírkou
 • Platební kartou On-line (pouze pokud je celá objednávka skladem)
 • Rychlý bankovní převod On-line (pouze pokud je celá objednávka skladem)
 • Platební kartou v místě prodejního skladu
 • Platba převodem předem dle zaslané zálohové faktury (pouze pokud celá objednávka skladem není)

(dostupné možnosti včetně cen se zobrazí v košíku při vytváření objednávky)

 

Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít služby On-line platba kartou, On-line bankovní převod nebo Odloženou platbu, které ho přesměrují na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Pokud není domluveno jinak, je objednané zboží s platbou předem rezervováno pouze 5 dní.

3D. Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující . V případě výměny nebo vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě lze toto provést zasláním pouze na adresu...

ABR ASAP Service s.r.o. Jiří Bohata / Eva Rydelová, K Dálnici 334, 251 01 Světice, tel.: 603213431 

...a to bez dobírky. V balíčku musí být kopie dokladu a na ní napsán požadavek Kupujícího a případně i číslo účtu. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené a bez zjevných známek používání.

 

4. Záruka a servis


Při prodeji zboží spotřebiteli je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 
Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze přepravní službu, přičemž k ceně opravy zboží bude při pozáručním servisu účtováno přepravné a dobírečné ve výši 165 Kč vč. DPH.

V obou případech je nutné zboží před odesláním k Prodejci vyčistit - v opačném případě bude účtováno 50 Kč bez DPH za vyčištění každého 1ks výrobku.

Na baterie se vztahuje záruka pouze 6 měsíců! 

5. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:v případě vady odstranitelné:

 • a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 • b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vadyneúměrné
 • c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

 • a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.)

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 • a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to na adrese ABR ASAP Service s.r.o., Jiří Bohata / Eva Rydelová, K Dálnici 334, 251 01 Světice, tel.: 603213431 posláním nebo osobním předáním po předchozí domluvě.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

6. Ukončení Smlouvy


Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 1829 zákona občanského zákoník. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

7.     Podmínky ochrany osobních údajů

7.1    Základní ustanovení

7.1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ABR ASAP Service s.r.o., IČ 05006147 se sídlem U smaltovny 1335/20, 170 00 Praha 7. (dále jen: „správce“).

7.1.2    Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa: U smaltovny 1335/20, 170 00 Praha 7
 • Email: info@asap-service.cz
 • Telefon: +420 773455663

7.1.3    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.1.4    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

7.2    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

7.2.1    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

7.2.2    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7.3    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

7.3.1    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

7.3.2    Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

7.3.3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7.4    Doba uchovávání údajů

7.4.1    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

7.4.2    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7.5    Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

7.5.1    Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující přepravní služby pro plnění kupní smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

7.5.2    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.5.3    Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Facebook – trackingové, konverzní, remarketingové účely
 • Sklik – trackingové a remarketingové účely
 • AdWords – trackingové a remarketingové účely

7.6    Vaše práva

7.6.1    Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

7.6.2    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7.7    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.7.1    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.7.2    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

7.7.3    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7.8    Závěrečná ustanovení

7.8.1    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.8.2    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.8.3    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

8. Závěrečná ustanovení


Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. 

Obrázky u detailu zboží jsou ilustrativní a nemusí přesně souhlasit s dodaným zbožím.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen ?Řím I?), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití ?Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží?. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodcea/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.4.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.Recyklační poplatekV souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.Doložka o spodním prádleZ hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží vyměněno.

 

 

DODATEK č. 1

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ABR ASAP Service s.r.o. se doplňují o následující:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

 

Spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím  emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

 

DODATEK č. 2

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ABR ASAP Service s.r.o. se doplňují o následující:

Oznámení o povinnosti evidovat tržby

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“